jaki okres wypowiedzenia

Umowa o pracę może być rozwiązana albo ze strony pracodawcy, albo pracownika. W takich przypadkach przepisy zakładają dochowanie odpowiedniego okresu wypowiedzenia. Jaka jest jego długość?

Kiedy pracodawca i pracownik mogą złożyć wypowiedzenie umowy?
Gdy pracownik posiadający podpisaną umowę o pracę, chce przestać pracować u pracodawcy, musi on złożyć w tym celu wypowiedzenie umowy o pracę. Złożenie takiego wypowiedzenia może mieć różne przyczyny, na przykład znalezienie lepszej pracy, wyjazd za granicę. Wówczas pomiędzy pracownikiem a pracodawcą rozwiązuje się stosunek pracy.

Także wypowiedzenie może złożyć pracodawca, który chciałby rozwiązać umowę z pracownikiem. Tutaj także przyczyny mogą być zróżnicowane, na przykład redukcja stanowiska w związku z oszczędnościami, znalezienie lepszego pracownika na dane stanowisko.

Rozwiązanie umowy może dotyczyć wtedy tej zawartej na okres próbny, na czas określony oraz na czas nieokreślony.

Aby doszło do skutecznego wypowiedzenia umowy, konieczne jest postępowanie według odpowiednich zasad.

Wypowiedzenie umowy o pracę w polskim prawie
Wypowiedzenie umowy o pracę jest czynnością skutkującą w zerwaniu stosunku pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Wypowiedzenie jest stosowane przy umowie o pracę, nie przy umowach o dzieło, zlecenia.

Jest to czynność jednostronna. Wypowiedzenie może być złożone zarówno przez pracownika, jak i przez pracodawcę.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, wypowiedzenie umowy o pracę powinno posiadać formę pisemną.

Szczegółowe zasady wypowiedzenia umowy o pracę można znaleźć w Kodeksie pracy.

wypowiedzenie umowy

Okres wypowiedzenia – co to jest?
Przy rozwiązywaniu umowy o pracę pojawia się okres wypowiedzenia. Zgodnie z prawem, wypowiedzenie umowy następuje z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

W okresie wypowiedzenia pracownik nadal zatrudniony jest w zakładzie pracy, a pracodawca wypłaca mu wynagrodzenie. W tym czasie pracownik nadal wykonuje swoje obowiązki. Może on także iść na urlop, jeśli nadal go posiada.

Okres wypowiedzenia zależny jest przede wszystkim od rodzaju umowy oraz od czasu pracy u pracodawcy. Zatem, jaki okres wypowiedzenia obowiązuje przy umowach o różnej długości?

Ustalenie okresu wypowiedzenia
Okresy wypowiedzenia różnią się pomiędzy sobą pod względem rodzaju umowy i czasu pracy, jak zostało wspomniane wcześniej. Poniżej prezentujemy czas wypowiedzenia przy umowach na czas określony i nieokreślony oraz na okres próbny.

W przypadku, gdy pracownik posiada umowę na czas określony albo na czas nieokreślony, okres wypowiedzenia umowy wynosi:
– 2 tygodnie – dotyczy pracowników zatrudnionych na czas krótszy niż 6 miesięcy
– 1 miesiąc – dotyczy pracowników zatrudnionych na czas od 6 miesięcy do 3 lat
– 3 miesiące – dotyczy pracowników zatrudnionych na czas powyżej 3 lat

Jeżeli pracownik posiadał umowę zawartą na okres próbny, w tym przypadku okres wypowiedzenia umowy wynosi:
– 3 dni robocze – dotyczy pracowników, których okres próbny trwa do 2 tygodni
– 1 tydzień – dotyczy pracowników, których okres próbny trwa od 2 tygodni do 3 miesięcy
– 2 tygodnie – dotyczy pracowników, których okres próbny trwa minimum 3 miesiące

Uwaga! W przypadku, gdy okres wypowiedzenia dotyczy miesięcy, wówczas kończy się on ostatniego dnia miesiąca. Z kolei wtedy, gdy oznaczany jest w tygodniach, jego zakończenie ma miejsce w sobotę.

okres wypowiedzenia

Czy okres wypowiedzenia jest obowiązkowy?
Warto wskazać, że okres wypowiedzenia nie jest stosowany przy rozwiązaniu każdej umowy o pracę.

Gdy umowa rozwiązywana jest za porozumieniem stron, nie jest konieczne dochowanie okresu wypowiedzenia. Wówczas pracodawca i pracownik mogą dowolnie określić datę, z którą kończy się ich współpraca.

Także do rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia dochodzi wtedy, gdy jest to zwolnienie dyscyplinarne, czyli potocznie dyscyplinarka. To zwolnienie z winy pracownika, gdy doprowadził on do ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych, popełnił przestępstwo uniemożliwiające dalszą pracę, z własnej winy utracił uprawnienia do pracy na konkretnym stanowisku. Wtedy także okres wypowiedzenia nie obowiązuje.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here