Monitoring HACCP – na czym to polega

Przedsiębiorstwo nastawione na produkcję związaną z żywnością ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo wytwarzanym produktom. Monitoring HACCP służy identyfikacji, oceny oraz kontroli zagrożeń odnośnie do żywności. W tym wypadku przedsiębiorca ma do wyboru zakup gotowego systemu albo zatrudnienie specjalisty, który zagwarantuje bezpieczeństwo dla produkowanej żywności.

Na czym polega wdrażanie HACCP?

Wdrażanie monitoringu HACCP to zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń dla żywności produkowanej lub przetwarzanej. Określane są i oceniane stopnie prawdopodobieństwa wystąpienia niepożądanych czynników w danym przedsiębiorstwie, a także stan osiągnięć w zakresie bezpieczeństwa dla żywności w dla żywności, który został uzyskany poprzez kontrolę procesu produkcyjnego.

Identyfikacji podlegają czynniki chemiczne, biologiczne oraz fizyczne, czyli:

  • chemiczne pozostałości po środkach czystości używanych do do czyszczenia i dezynfekcji maszyn i urządzeń, a także ilości resztek pestycydów i herbicydów;
  • biologiczna obecność pasożytów – insektów oraz gryzoni;
  • fizyczna obecność w żywności resztek opakowań, włosów, kości, ości, kawałków ubrań itp.

Monitoring HACCP – etapy

Etapów wdrażania monitoringu HACCP jest aż kilkanaście i przedsiębiorstwo musi przejść każdy z nich. Na początek musi zostać wprowadzona kadra fachowców od zajęcia się opisem działalności przedsiębiorstwa, przeznaczeniem produktów oraz wprowadzeniem systemu bezpieczeństwa. Następnymi są plany procesów technologicznych wraz z analizą potencjalnych zagrożeń. Tutaj dochodzi do doprecyzowania niebezpieczeństw i sporządzenia planów działań prewencyjnych. Jeszcze innymi etapami są pokrewne wskazania krytycznych miejsc z punktami kontroli oraz wyznaczenie limitów krytycznych.

Dalej jest system kontroli konkretnych punktów, aby krytyczne punkty kontroli działały szybko, a ich wskazania były wiarygodne. poznanie zagrożeń umożliwia opracowanie działań korygujących oraz planów weryfikacji. Cały proces wdrażania monitoringu HACCP musi być udokumentowany.

Korzyści z wdrożenia monitoringu HACCP

Wprowadzenie monitoringu przy produkcji żywności jest obowiązkiem przedsiębiorcy, ale wiąże się z tym kilka korzyści.

Przede wszystkim szybkie wykrywanie i określanie błędów pozwala na obniżenie kosztów produkcji. Ponadto zachowana zostaje wysoka, powtarzalna jakość produktów, dzięki czemu producent lub restaurator zyskuje zaufanie w oczach konsumentów, podnosząc rangę swojej marki. Dodatkowo taka firma staje się wiarygodna również dla inspektorów sanitarnych, co przyczynia się do zmniejszenia liczby uciążliwych i stresujących kontroli.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here